symboles
6 Takipçi | 17 Takip
04 11 2011

Polis Teşkilatı'nın Arması


Polis yıldızı, Osmanlı'dan kalma

Polisin amblemi olan 8 köşeli yıldız, Osmanlı döneminden Sultan Aziz'den beri kullanılıyor. Osmanlı madalyasında yer alan yıldız, daha sonra polisin amblemi oldu. Yıldız armasının altında yer alan çift başlı kartal da, Selçuklu devletini temsil ediyor. Çift başlı kartal, Selçuklular'ın amblemi idi.

 
POLİS YILDIZININ SIRRI NE?
Üzerinde ay yıldız, defne dalı ve çift başlı kartal figürü yer alan armasındaki figürler, özgürlük, bağımsızlık, güç, kudret, başarı, şan ve görkem gibi birçok anlam ifade ediyor.
Bu yıl 163. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türk Teşkilatı`nın armasında yer alan her detay, ayrı değerleri simgeliyor ve tarihsel bilgi içeriyor. Türk armasındaki `sekiz köşeli yıldız`, ilk defa Sultan Abdülaziz(1861-1876) tarafından `Nişan-ı Osmani Şemsesi` adıyla, devlet hizmetinde üstün başarılar göstermiş olan kişilere iftihar ve imtiyaz olarak verilen bir madalya şeklinde çıkartıldı. `Sekiz köşeli yıldız` daha sonra Türk polisinin amblemi oldu.
Polisi simgeleyen sekiz köşeli yıldızın merkezinde Türk Bayrağı bulunuyor.Yıldızın etrafını saran `defne dalı`, başarı, şan, şöhret ve görkemi temsil ediyor. Amblemin en alt bölümündeki `çift başlı kartal` ise Selçuklu Devleti`nin (1040-1157) simgesi. Kartalın başlarından biri doğuya, diğeri batıya bakıyor ve doğu-batı hakimiyetini ifade ediyor. Ayrıca, `çift başlı kartal` güç, kudret, özgürlük ve bağımsızlık anlamlarına geliyor.

Yıldızın her şua'sı, ayrı bir etik değeri ifade ediyor. Toplam 62 şua'sı olan yıldızda yazılı etik değerler, teşkilat mensuplarının kendi kendileriyle, birbirleriyle, aileleriyle ve içinde bulundukları toplumu oluşturan insanlarla ilişkilerini anlatıyor.

 

Yıldızda yazılı 62 etik değer,
8 ana kural etrafında toplanıyor.
8 köşeli yıldız, "güneş kursu" anlamına geliyor.
Yıldız 8'i uzun, 56'sı kısa toplam 64 şuadan oluşuyor.
Şualarda yazılı etik değerler, 12 Eylül döneminde tespit edildi.
64 şuadan oluşan yıldızdaki 2 etik değer, yine bu dönemde kaldırıldı
Emniyet Teşkilatı'nı simgeleyen yıldızın üzerinde yer alan toplam 62 etik değer, şunlardan oluşuyor:
"Atatürkçü, iyi ahlaklı, faziletli, nezaketli, merhametli, itaatlı, yurt sevgisi, izzeti nefisli, karekterli, barışçı, haysiyetli, sabırlı, doğru, tarafsız, mütevazı, mert, cesur, temkinli, soğukkanlı, güçlü, bilgili, vakarlı, feragatkar, fedakar, intizamlı, adil, azimli, cumhuriyetçi, yasaya saygılı, yardım sever, kültürlü, diğergam, ketum, çalışkan, bayrağa saygılı, meslektaş sevgisi, vazife sevgisi, meslek sevgisi, amir sevgisi, vefakar, hak sever, ulus sevgisi, aile sevgisi, disiplinli, namuslu, saygılı, Allah korkusu, vicdan temizliği, üniformaya saygı, temiz ve sıhhatli, terbiyeli, imtizaçlı, sebatkar, mesuliyetli."

 

http://www.kapuska.net/kutuphane/polis-armasinin-anlami-turk-polis-armasindaki-%E2%80%9Csekiz-koseli-yildizin-anlami.html


 

3167
0
0
Yorum Yaz